Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi và tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt học tốt chào mừng 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Trường Mầm non Hòa Khương đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022 -2023. Một số hình ảnh hoạt động của cô và trẻ tại các lớp..

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi và tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt [...]


Posted By Category: Chương trình mầm non, Giáo dục, Hoạt động sư phạm, Tin tứcPost Date: 30 Tháng Mười Một, 2022

Hội nghị Ban Đại diện CMHS năm học 2022- 2023.

Căn cứ theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh số 55/2011/TT- BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hôm nay, ngày 17/9/2022 Ban đại [...]


Posted By Category: Giáo dục, Tin tứcPost Date: 19 Tháng Chín, 2022

Trường Mầm non Khương tổ chức lễ hội “Vui hội Trung thu”

Chiều ngày 08/9/2022, Trường Mầm non Hòa Khương đã tổ chức lễ hội "Vui hội Trung thu" cho tất cả các bé. Hoà chung với tiếng nhạc rộn ràng, [...]


Posted By Category: Chi Đoàn, Công đoàn, Công Đoàn, Giáo dục, Thông báo, Tin tứcPost Date: 17 Tháng Chín, 2022

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023

Hòa chung trong không khí chào mừng năm học mới và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường" trong cả nước. Hôm nay, ngày 5/9 cô và trò trường [...]


Posted By Category: Chi Đoàn, Công đoàn, Công Đoàn, Giáo dục, Tin tứcPost Date: 9 Tháng Chín, 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HOÀ KHƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số:  85 /KH-MNHK Hoà Khương, ngày  04  tháng 6 [...]


Posted By Category: Chưa được phân loại, Thông báo, Tin tứcPost Date: 16 Tháng Tám, 2022

02363 784 456