Tham gia hiến máu tình nguyện của đoàn viên Trường Mầm non Hòa Khương

Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện vì một nghĩa cử cao đẹp!!! Giọt máu cho đi yêu thương ở [...]


Posted By Category: Chi Đoàn, Tin tức

Truyền thông về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh dại

UBND HUYỆN HÒA VANG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /PGDĐT-THHC V/v truyền thông về tính chất [...]


Posted By Category: Thông báo, Tin tứcPost Date: 27 Tháng Ba, 2019

Thăm và tặng quà cho 2 địa chỉ nhân đạo do công đoàn trường tổ chức

   


Posted By Category: Công Đoàn

02363 784 456