Thông báo của UBND huyện Hòa Vang về việc thi tuyển chức danh HT, PHT trường học năm 2020

Thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh HT, PHT năm 2020  Kế hoạch thi tuyển chức danh HT, PHT năm 2020 


Posted By Category: Thông báo, Tin tứcPost Date: 6 Tháng Bảy, 2020

Kế hoạch ra quân dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã năm 2019

KH RA QUÂN DIÆT L_NG QU_NG B̀ G¬Y N_M 2019 (1)


Posted By Category: Thông báo, Tin tứcPost Date: 9 Tháng Tám, 2019

Truyền thông về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh dại

UBND HUYỆN HÒA VANG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /PGDĐT-THHC V/v truyền thông về tính chất [...]


Posted By Category: Thông báo, Tin tứcPost Date: 27 Tháng Ba, 2019

Lễ khai giảng năm học mới – Ngày Hội đến trường của bé

Ngày 5/9/2017 Trường Mầm non Hòa Khương tổ chức Lễ khai giảng - Chào mừng ngày Hội đến trường của bé năm học 2017-2018


Posted By Category: Thông báo, Tin tức

02363 784 456