Hội nghị Ban Đại diện CMHS năm học 2022- 2023.

Căn cứ theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh số 55/2011/TT- BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Hôm nay, ngày 17/9/2022 Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non Hoà Khương tổ chức Hội nghị Ban Đại diện CMHS năm học 2022- 2023.Tại Hội nghị, cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ- Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định những kết quả đạt được của nhà trường ngoài sự nỗ lực, cố gắng của cô và trò mà còn thể hiện kết quả sự phối hợp của quý phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Hội nghị nhất trí cao đã bầu ra 5 quý vị phụ huynh trong Ban đại diện CMHS năm học 2022-2023. Sự đồng thuận, thống nhất của phụ huynh trong các hoạt động của nhà trường là động lực để trường Mầm non Hoà Khương thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học này.

  B

Chia sẻ bài viết:

02363 784 456