Thực hiện Chương trình mỗi đơn vị gắn với địa chỉ nhân đạo đến thăm và tặng quà 02 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã Hòa Khương nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện Chương trình mỗi đơn vị gắn với địa chỉ nhân đạo. Sáng ngày 16/01/2023, Trường, Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên trường Mầm.non Hòa Khương đã đến thăm và tặng quà 02 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã Hòa Khương nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023! Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình được trích từ Quỹ nuôi heo đất của đơn vị!!!

    

 

Chia sẻ bài viết:

02363 784 456