Hôm nay ngày 8/10/2022, trường Mầm non Hòa Khương tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2022-2023

Hôm nay ngày 8/10/2022, trường Mầm non Hòa Khương tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2022-2023. Có 63/63 viên chức – người lao động của đơn vị và 13 chủ nhóm trẻ độc lập trên địa bàn tham dự hội nghị. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp !!!

              

  

                        

Chia sẻ bài viết:

02363 784 456