Dinh dưỡng

Tin tức

Liên kết website

Tổ chức thao giảng trường năm học 2016-2017

Tổ chức thao giảng trường năm học 2016-2017

Trường mầm non Hòa Khương tổ chức thao giảng trường năm học 2016-2017

Báo cáo kết quả 6 năm thực hiện chương trình GDMN

BÁO CÁO KẾT QUẢ 6 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN

hỉnh ảnh văn nghệ

Văn nghệ

tổ chức văn nghệ

Hình ảnh hội thi

Hội thi Aerobic

Hội thi Aerobic

 

Tuyển sinh

Hình ảnh

TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG
Thôn Hương Lam - Hòa Khương - Hòa Vang
ĐT: 05113 784 456