Tin tức

Dinh dưỡng

Liên kết website

Giới thiệu về trường

GIỚI THIỆU TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG

Trường Mầm non công lập Hoà Khương được chuyển đổi từ trường Mầm non bán công  sang theo Quyết định số số 1301/QĐ- UBND ngày 8/7/2008 của UBND huyện Hoà Vang “Về việc chuyển  trường MNBC Hoà Khương sang trường Mầm non công lập Hoà Khương”; Từ đó, trường có sự chuyển biến một cách rõ rệt  về cơ cấu đội ngũ; về định biên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công việc; về chất lượng đội ngũ; chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ;   về cơ sở vật chất; về đời sống giáo viênHình ảnh: tập thể giáo viên trường mầm non Hòa Khương

 

Tuyển sinh

Hình ảnh

TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG
Thôn Hương Lam - Hòa Khương - Hòa Vang
ĐT: 05113 784 456
Xem bản: Desktop | Mobile